Onze podotherapeuten

Sinds 1 november 2019 werken we met twee podotherapeuten bij podotherapie van Dijk;  Bertrand van Dijk en Martin Spelthan. Beide zijn als basis podotherapeut afgestudeerd en hebben daarnaast cursussen manueel therapie en opleiding sportpodotherapie doorlopen.

BertrandvanDijk01Bertrand van Dijk is in 2011 als podotherapeut afgestudeerd aan de paramedische hogeschool in Eindhoven. Hij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van manuele therapie voor podotherapeuten en Medical taping. Daarnaast is Bertrand in 2017 afgestudeerd als sportpodotherapeut. Vanaf begin 2014 is hij zijn eigen praktijk gestart in Cheiron medisch centrum Waalre. Bertrand zal voornamelijk werkzaam zijn op deze locatie aan de Frederik Hendrikstraat 1 te Waalre.

Visie & interesse van Bertrand:

Mijn interesse licht op het gebied van sport en dan met name veldsporten als hockey en voetbal. Daarbij is mijn visie dat het lichaam één keten is, wat bewegingsanalyses extra belangrijk maakt. Dat wil zeggen dat alle botten met elkaar in verbinding staan en dat een afwijkende stand van één bot, veel gevolgen kan hebben voor de rest. Het lichaam moet zo efficiënt mogelijk kunnen bewegen en om uit te zoeken of dit gebeurt, staan bewegingsanalyses van de voeten, knie en heup in mijn onderzoek centraal.

sportpodotherapeut Cardo sportcentrum

Martin Spelthan is in 2010 als podotherapeut afgestudeerd aan de paramedische hogeschool in Eindhoven. Ook hij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van manuele therapie voor podotherapeuten en Medical taping. Daarnaast heeft ook Martin de opleiding tot sportpodotherapeut doorlopen.

Over Martin;

Ik ben zelf geboren met klompvoeten en heb hierdoor tijdens mijn kinderjaren aangepaste schoenen gedragen. Later kon ik mij redden met zolen. Vandaar dat mijn interesse al van jongs af aan uitging naar het schoeisel van anderen en hoe iemand loopt. Uiteindelijk heb ik besloten om vanwege deze interesse me te gaan richten op het helpen van andere mensen met voet en bewegingsproblemen.

Podotherapie

Vaak ontstaan pijnklachten als gevolg van een afwijkende stand van de voet en benen. Afhankelijk van de situatie zijn er meerdere behandelmethodes mogelijk, deze vind u ook op de site. Ook kunt u terugvinden wat podotherapie eigenlijk is, en op welke manier ik naar (top)sport kijk.

In het belang van de patiënt kan ik vertrouwen op een netwerk van uitstekende professionals uit diverse disciplines. Binnen het CheironMC is er een direct samenwerkingsverband met verschillende disciplines: Musculoskeletale geneeskunde, psychotherapie, (sport)fysiotherapie, oefentherapie Cesar en Mensendieck en therapeutische dieptemassage. Uiteraard kunnen we net zo goed communiceren met andere collega’s buiten het Cheiron Medisch centrum. Binnen Cardo sportcentrum wordt ik ook door cesartherapie en fysiotherapie ondersteund, en zijn er ook mogelijkheden tijdens het sporten te onderzoeken.

Als podotherapeut moeten we aan veel eisen voldoen. Zo ben ik aangesloten bij de NVvp en het kwaliteitsregister paramedici. Verder is podotherapie Bertrand van Dijk ook AVG proof, de privacy verklaring vind u hier.